ยินดีต้อนรับเข้าสู่คูลแอร์โฮม
(0 item) - ฿0.00

คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็นของคุณ

อบรมช่างแอร์ เรียนช่างแอร์

ข่าวดี  สำหรับผู้ที่ต้องการอยากเป็นช่างแอร์มืออาชีพ หรือผู้ที่สนใจศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ
เริ่มจากพื้นฐาน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพช่างแอร์ที่ดี มีจรรยาบรรณ ได้แน่นอน รับประกันการเรียน จนเป็น
เนื้อหาที่ทำการสอนช่างแอร์

1.    เรียนรู้ รู้จักอุปกรณ์ เกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศ  เช่น มัลติมิเตอร์  คลิปแอมป์   แมนิโฟลด์เกจ

2.    หลักการ และวัฎจักร วงจรทำความเย็น เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบรีโมทคอนโทรล

3.    เรียนรู้ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภทต่างๆ  การตรวจเช็ค คอมเพรสเซอร์ การหาค่าหัวหลักคอมฯ  การต่อคอมฯเพื่อใช้งาน และการวิเคราห์อาการคอมฯ  การถ่าย เติม น้ำมันคอมเพรสเซอร์  เช็คกำลังอัดคอมเพรสเซอร์ และการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์

4.    เรียนรู้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบเครื่องปรับอากาศ

-    มอเตอร์พัดลม CDU.
-    มอเตอร์พัดลม Fancoil
-    เทอร์โมสตัท
-    ไทม์เมอร์
-    แม็คนาติค
-    ดรายเออร์
-    โอเวอร์โหลด
-    วงจรระบบไฟภายในเครื่องปรับอากาศ การต่อวงจรไฟ
     
5.    ระบบท่อน้ำยา และระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ
-    เครื่องมือและอุปกรณ์ การดัดท่อทองแดง  การบานท่อทองแดง บานแฟร์ ทำยูเนี่ยน
-    การเชื่อมท่อทองแดง  การบานแฟร์
-    การไล่ระบบภายใน การเช็ครั่ว การไล่ระบบแอร์ตันในระบบ
-    การวัด เช็คน้ำยา แรงดัน น้ำยา R-22 , R-410 , R-32 และการวัดกระแส ให้สัมพันธ์กับน้ำยาแต่ละประเภท
-    การแวคคั่มน้ำยาและ การปั๊มดาวน์ และการเติมน้ำยา
-    
       
6.    งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และการล้างเครื่องปรับอากาศ
-    การคำนวณหาพื้นที่ และขนาดเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสม
-    การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
-    การถอดล้าง และประกอบเครื่องปรับอากาศ
-    ฝึกงานจากการติดตั้งจริง ซ่อมจริง ล้างจริง

7.    การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบเครื่องปรับอากาศ  การตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหา

ระยะเวลาหลักสูตร เรียน  5  วัน  จันทร์ -  ศุกร์ เวลา 10.00 -15.00 น.
และคอร์สพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เมื่อจบหลักสูตร สามารถปรึกษา อาจารย์ ได้ตลอด ถ้าไม่เข้าใจ สามาถเข้ามาเรียนใหม่ได้
สอนโดยอาจารย์ที่มี ประสบการณ์ตรง  และ มีจรรณยาบรรณต่อวิชาชีพ
มีอุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมครบทุกคน ได้ทำงานจริง และ  เรียน  5 – 6 คน ต่อ คอร์สเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพ และการสอนที่ได้ผลจริง